Μέλη

Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων για τη σχ. χρονιά 2019-2020 αποτελείται από τους:

1. Ιατρίδου Χρυσάνθη (Πρόεδρος)

2. Γκουντουλογιάννη Σοφία (Αντιπρόεδρος)

3. Ντούφα Στέλλα (Ταμίας)

4. Καλυβιώτη Ευθαλία (Μέλος)

5. Τομπουλίδου Αλεξάνδρα (Μέλος)

* Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων λειτουργεί άτυπα.