Οι Εκπαιδευτικοί

Τη σχολική χρονιά 2019-2020,

  • Υπεύθυνη Νηπιαγωγός στο Α΄πρωινό τμήμα και προϊσταμένη του νηπιαγωγείου είναι η κυρία Πάντα Αλεξία.
  • Υπεύθυνη Νηπιαγωγός στο Β΄πρωινό τμήμα είναι η κυρία Χρυσικοπούλου Παναγιώτα.
  •  Υπεύθυνη Νηπιαγωγός στο Γ΄πρωινό τμήμα είναι η κυρία Καπετανάκη Αντωνία.
  • Υπεύθυνη νηπιαγωγός στο Α΄ ολοήμερο τμήμα είναι η κυρία Φωτίου Δήμητρα.
  •  Υπεύθυνη νηπιαγωγός στο Β΄ολοήμερο τμήμα είναι η κυρία Σουγλή Γαρυφαλλιά.