Το Νηπιαγωγείο μας

                    Ωράριο λειτουργίας του Νηπιαγωγείου.

Προσέλευση:  08:15 ως τις 08:30 π.μ.

Αποχώρηση πρωινών τμημάτων: 13:00 μ.μ.

Αποχώρηση Ολοήμερου προγράμματος: 16:00 μ.μ.