Επίσκεψη στο Τυπογραφείο της εφημερίδας «Ο ΠΟΛΙΤΗΣ»

Την Παρασκευή 29/11/2019 οι μαθητές του 3ου Νηπιαγωγείου Αλεξάνδρειας στο πλαίσιο της δράσης «Δημιουργώ τη δική μου εφημερίδα» επισκέφθηκαν το Τυπογραφείο της τοπικής εφημερίδας

«Ο ΠΟΛΙΤΗΣ». Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το ρόλο του Δημοσιογράφου και το ρόλο του Τυπογράφου, καθώς και για τα στάδια από τα οποία περνάει μια εφημερίδα προκειμένου να  τυπωθεί και να διαμοιραστεί.

Το τυπογραφείο της εφημερίδας ΟΠΟΛΙΤΗΣ

Το τυπογραφείο της εφημερίδας ΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 2ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 1