Επίσκεψη στο Τυπογραφείο της εφημερίδας «Ο ΠΟΛΙΤΗΣ»

Την Παρασκευή 29/11/2019 οι μαθητές του 3ου Νηπιαγωγείου Αλεξάνδρειας στο πλαίσιο της δράσης «Δημιουργώ τη δική μου εφημερίδα» επισκέφθηκαν το Τυπογραφείο της τοπικής εφημερίδας

«Ο ΠΟΛΙΤΗΣ». Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το ρόλο του Δημοσιογράφου και το ρόλο του Τυπογράφου, καθώς και για τα στάδια από τα οποία περνάει μια εφημερίδα προκειμένου να  τυπωθεί και να διαμοιραστεί.

Το τυπογραφείο της εφημερίδας ΟΠΟΛΙΤΗΣ

Το τυπογραφείο της εφημερίδας ΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 2ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 1

«28 Οκτωβρίου 1940″

Την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός της επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

Προωθώντας την ομαδοσυνεργατική μάθηση, οι μαθητές του 3ου Νηπιαγωγείου Αλεξάνδρειας, παρουσίασαν σε ομάδες τα ιστορικά γεγονότα της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, είπαν τραγούδια και απήγγειλαν ποιήματα.

Παρουσίαση των Ιστορικών γεγονότων της 28ης Οκτωβρίου 1940

Παρουσίαση των Ιστορικών γεγονότων της 28ης Οκτωβρίου 1940

Τραγούδι: "Γυναίκες Ηπειρώτισσες"

Τραγούδια για την 28η Οκτωβρίου 1940

Απαγγελία ποιημάτων

Απαγγελία ποιημάτων